Najnowsze wiadomości

25 lipca 2024 0:35

Reguły handlu międzynarodowego Incoterms 2020Dowiedz się czym są reguły handlu międzynarodowego Incoterms 2020 oraz poznaj 11 reguł zgodnie z najnowszą ich aktualizacją. Dowiedz się jakie znaczenie ma poprawne stosowanie reguł handlowych Incoterms.

Co to jest Incoterms 2020?

Incoterms 2020 to międzynarodowe zasady handlu, opracowane i opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC). Termin "Incoterms" jest skrótem od angielskiej nazwy "International Commercial Terms", czyli międzynarodowych terminów handlowych.

Incoterms 2020 to aktualizacja poprzednich wersji Incoterms, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Zasady te służą do jednoznacznego określania odpowiedzialności i obowiązków sprzedawcy oraz nabywcy w międzynarodowych transakcjach handlowych. Incoterms 2020 definiują, między innymi, miejsce dostawy, rozłożenie kosztów i ryzyka związane z transportem towarów oraz obowiązki dokumentacyjne.

W Incoterms 2020 znajduje się 11 różnych terminów handlowych, które opisują różne sytuacje i warunki dostawy towarów, takie jak EXW (Ex Works), FCA (Free Carrier), CIF (Cost, Insurance, Freight), DDP (Delivered Duty Paid) i inne. Każdy z tych terminów określa odpowiedzialność za ładunek, koszty i ryzyko w konkretnych etapach transportu.

Incoterms 2020 są szeroko stosowane w międzynarodowym handlu i pomagają uniknąć nieporozumień i konfliktów między stronami transakcji. Ważne jest, aby strony umowy jasno określiły wybrany termin handlowy w umowie sprzedaży, aby dokładnie ustalić zobowiązania i prawa każdej ze stron.

Poznaj w szczegółach reguły Incoterms 2020.

Reguły Incoterms 2020

Oto opis 11 reguł Incoterms 2020:

 1. EXW (Ex Works - miejsce wydania): Sprzedawca dostarcza towar w swoim miejscu działalności, a kupujący jest odpowiedzialny za transport towaru od miejsca wydania do miejsca przeznaczenia oraz wszelkie związane z tym koszty i ryzyko straty lub uszkodzenia towaru.
 2. FCA (Free Carrier - darmowy przewoźnik): Sprzedawca dostarcza towar do wskazanego przez kupującego miejsca, takiego jak port, terminal czy magazyn. Sprzedawca odpowiada za załadunek towaru na środek transportu. Kupujący jest odpowiedzialny za dalszy transport towaru, a także za wszelkie koszty i ryzyko straty lub uszkodzenia towaru.
 3. CPT (Carriage Paid To - fracht płatny do): Sprzedawca dostarcza towar do wskazanego miejsca przeznaczenia, opłacając koszty przewozu do tego miejsca. Ryzyko straty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania go przewoźnikowi.
 4. CIP (Carriage and Insurance Paid To - fracht i ubezpieczenie płatne do): Podobnie jak w przypadku CPT, sprzedawca dostarcza towar do wskazanego miejsca przeznaczenia, ale ponosi również koszty ubezpieczenia. Ryzyko straty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania go przewoźnikowi.
 5. DAP (Delivered at Place - dostarczony w miejsce): Sprzedawca dostarcza towar do wskazanego miejsca przeznaczenia, ale nie odpowiada za dalszy import lub odprawę celno-skarbową. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie koszty i ryzyko straty lub uszkodzenia towaru od momentu dostarczenia go na miejsce.
 6. DPU (Delivered at Place Unloaded - dostarczony w miejsce rozładunku): Sprzedawca dostarcza towar do wskazanego miejsca przeznaczenia i rozładowuje go z środka transportu. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie koszty i ryzyko straty lub uszkodzenia towaru po rozładunku.
 7. DDP (Delivered Duty Paid - dostarczony z opłaconymi obowiązkami): Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do wskazanego miejsca przeznaczenia i pokrycie wszelkich kosztów, w tym celnych i podatkowych. Kupjący jest odpowiedzialny jedynie za odbiór towaru i ponosi ryzyko straty lub uszkodzenia towaru od momentu dostarczenia go na miejsce.
 8. FAS (Free Alongside Ship - darmowy obok statku): Sprzedawca dostarcza towar obok statku w wskazanym porcie. Sprzedawca odpowiada za załadunek towaru na statek. Kupujący jest odpowiedzialny za dalszy transport towaru, a także za wszelkie koszty i ryzyko straty lub uszkodzenia towaru od momentu dostarczenia go obok statku.
 9. FOB (Free On Board - darmowy na pokładzie): Sprzedawca dostarcza towar na pokład statku w wskazanym porcie. Sprzedawca odpowiada za załadunek towaru na statek. Kupujący jest odpowiedzialny za dalszy transport towaru, a także za wszelkie koszty i ryzyko straty lub uszkodzenia towaru od momentu dostarczenia go na pokład statku.
 10. CFR (Cost and Freight - koszt i fracht): Sprzedawca dostarcza towar na pokład statku w wskazanym porcie i opłaca koszty przewozu do portu przeznaczenia. Ryzyko straty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania go przewoźnikowi.
 11. CIF (Cost, Insurance and Freight - koszt, ubezpieczenie i fracht): Podobnie jak w przypadku CFR, sprzedawca dostarcza towar na pokład statku w wskazanym porcie i ponosi koszty przewozu oraz ubezpieczenia. Ryzyko straty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie przekazania go przewoźnikowi.

Warto zauważyć, że każda z reguł Incoterms 2020 precyzuje konkretne obowiązki i ryzyko dla sprzedawcy i kupującego w kontekście dostawy towaru. Wybór odpowiedniej reguły zależy od indywidualnych umów między stronami transakcji i specyfiki danego handlu międzynarodowego. Chcąc lepiej poznać reguły oraz praktyczne przypadki ich zastosowania warto rozważyć odpowiednie szkolenie Incoterms 2020. Szkolenia z Incoterms 2020 są dedykowane osobom i firmom zaangażowanym w międzynarodowe transakcje handlowe. Mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami i interpretacją poszczególnych reguł Incoterms, co pomaga w skutecznym zarządzaniu ryzykiem i unikaniu potencjalnych sporów i nieporozumień w trakcie międzynarodowych dostaw towarów.

Szkolenia te są skierowane do sprzedawców, kupujących, logistyków, agentów celnych, działów handlowych i wszystkich osób, które uczestniczą w procesie międzynarodowego handlu. Dotyczą one szczegółowego omówienia poszczególnych reguł Incoterms, jak również omówienia różnic między nimi, tak aby uczestnicy byli w stanie świadomie wybrać odpowiednią regułę dla swoich transakcji.

Artykuł partnera

Komentarze (0)